background

ster

Security met Software Defined Anything

SDx.today is de plek waar je alles vindt over Security met Software Defined Anything!

Security met Software Defined Anything is het antwoord op de steeds complexer wordende beveiliging van de IT-infrastructuur. Niet alleen meer het bewaken van de toegangsdeur, maar ook het detecteren en reageren als hackers toch weten binnen te dringen. Dit vraagt om een nieuwe manier van denken van IT-managers.

Voordelen Security met SDx

  • IT-infrastructuur beter en efficiënter beveiligen tegen gevaren van buitenaf, én binnenuit.
  • De IT-infrastructuur problemen laten constateren, en zelf laten oplossen.
  • Eén in plaats van verschillende op zich staande oplossingen om het volledige infrastructuur te beveiligen.
  • Een solide antwoord op veranderende wet- en regelgeving.

SDx.today is een initiatief van Cisco en Telindus. Deze partners hebben de handen ineengeslagen om organisaties te informeren over Security binnen Software Defined Anything! Onder het overkoepelende thema (SDx) vallen ook Software Defined Infrastructure (SDI), Software Defined Storage (SDS) en Software Defined Networking (SDN).

Start Thinking SDx. Today!

Mis niets over Security met Software Defined Anything!

Lees meer

Digitaliseren en investeren

De toenemende digitalisering beweegt veel bedrijven op dit moment om te investeren in hun IT-infrastructuur. De grote hoeveelheid digitale informatie brengt immers ook de verantwoordelijkheid met zich mee om deze veilig op te slaan. De roep om privacywaarborging van die gegevens en het voldoen aan landelijke, Europese en branchespecifieke wet- en regelgeving maken dat organisaties voor een complex securityvraagstuk staan. Sinds 1 januari 2016 zijn bedrijven zelf aansprakelijk wanneer zij nalatig zijn geweest met hun security. Dit stelt nieuwe eisen aan de beveiliging van IT en zet investeringen in security bovenaan de agenda.

Weg met IT-vervuiling

We zijn gewend om vooral naar buiten te kijken als het gaat om bedreigingen. Extra beveiligingen worden ingezet als een soort van extra slot op de deur en ramen. In IT-oplossingen zijn dit vaak firewalls en andere soortgelijke oplossingen. Vandaag de dag zijn deze oplossingen echter niet meer voldoende om securityproblemen buiten de deur te houden. De opeenstapeling van firewalls en andere soortgelijke point-solutions creëert bovendien een wirwar aan security-oplossingen. Dit type security-omgeving raakt snel vervuild met verouderde oplossingen die niet zijn weggegooid omdat de IT-manager geen inzicht heeft in de gevolgen daarvan. De controleerbaarheid mist, de continuïteit van het bedrijf komt in het geding en de benodigde handmatige handelingen zijn tijdrovend en complex. Dit maakt het voor bedrijven lastig of zelfs onmogelijk om compliancy aan te tonen.

Integrale security-aanpak

Op dit moment worden nog vooral preventieve point-solutions ingezet. Dit is echter een deel van een volledige oplossing. Cruciaal binnen een security-aanpak is om niet alleen te kijken naar de as ‘Prevent’, maar een integrale oplossing in te zetten die ook de assen ‘Detect’ en ‘React’ meeneemt:

  • Prevent: beveiligen van de IT-omgeving tegen kwaadwillenden. Het hekwerk met een toegangspoort om ons terrein heen om kwaadwillenden tegen te houden.
  • Detection: niet altijd is op voorhand bekend dat iets kwaadwillend is. Toegang is verleend of de bedreiging is op een andere wijze ons terrein c.q. IT-omgeving op gekomen. Door goede informatievoorzieningen (bijvoorbeeld in een eenvoudige vorm door security-updates) kan later herkend worden dat er alsnog kwaadaardige bedreigingen binnen zijn geslopen.
  • React: en dan is het zaak om alsnog te acteren. Opsporen, verwijderen en de beveiliging in het hekwerk bijvoorbeeld verstevigen.

Om de gestelde bedrijfsdoelstellingen en de daarbij behorende beheersbare IT-infrastructuur veilig uit te rollen, is een integrale aanpak van security geen nice-to-have meer, maar pure noodzaak. De software defined technologie kan hierin uitkomst bieden.

INFORMATIE SDX.TODAY

Sdx.today is een initiatief van Cisco en Telindus. Telindus en Cisco hebben de handen ineengeslagen om de markt te informeren over wat Software Defined Anything (SDx) voor organisaties kan betekenen. Cisco is al jarenlang één van de belangrijkste strategische partners van Telindus.

De visie van Cisco over SDx is onderscheidend en sluit naadloos aan op die van Telindus. Met de SDx-oplossingen van Cisco kan Telindus haar meerwaarde laten zien aan de klant en proactief meedenken over de optimale inrichting van de IT-infrastructuur.

Cisco en Telindus zijn Partners in SDx.

Start thinking SDx. Today!

Neem contact op

Aanmelden workshop

MEER WETEN OVER:

SDx

SDN

SDS

SDI

Download de whitepaper

TEST JE KENNIS OVER SDx

VRAGEN OVER SDx?