background

ster

Software Defined Anything

SDx.today is de plek waar je alles vindt over Software Defined Anything!

Sofware Defined Anything (SDx) is een alles veranderende technologie waarbij de software volledig wordt gescheiden van de hardware. De focus wordt verlegd van techniek naar functionaliteit. Dit vraagt om een nieuwe manier van denken van IT-managers.

Voordelen SDx

 • IT-infrastructuur wordt programmeerbaar, dynamischer en schaalbaarder.
 • De infrastructuur wordt applicatie ‘aware’.
 • Gemakkelijk overschakelen naar andere alternatieven zonder enorme migratietrajecten.
 • Een cruciale basis voor IT-afdelingen die steeds meer proactief waarde moeten toevoegen aan de organisatie.

SDx.today is een initiatief van Cisco en Telindus. Deze partners hebben de handen ineengeslagen om organisaties te informeren over Software Defined Anything (SDx). Onder dit overkoepelende thema Software Defined Anything (SDx) vallen ook Software Defined Networking (SDN), Software Defined Infrastucture (SDI) en Software Defined Storage (SDS). Maar SDx breidt zich steeds verder uit; denk daarbij aan Software Defined Optical Netwerken (SDON) of Software Defined Security.

Start Thinking SDx. Today!

Mis niets over Software Defined Anything!

Lees meer

Software Defined Anything definitie

SDx is de afkorting voor Software Defined Anything. De -x geeft aan dat er meerdere onderdelen zijn binnen dit overkoepelende thema: Software Defined Networking (SDN), Software Defined Storage (SDS) en Software Defined Infrastructuur (SDI). Software Defined is niet beperkt tot een enkele technische laag, maar heeft impact op álle technische lagen. We spreken daarom van Software Defined Anything, oftewel SDx. Op SDx.today beantwoorden we de vragen over al deze onderwerpen.

Software Defined is het lostrekken van de software van de hardware.
Bij Software Defined infrastructuren wordt de hardware ondergeschikt gemaakt aan de functionaliteit. Om die reden is ook het lostrekken van de managementlaag van de hardware geen Software Defined. Een veel gemaakte denkfout.

Software Defined Anything is niet zomaar uit de lucht komen vallen. De grote driver achter de veranderingen is virtualisatie. Verschillende componenten die vroeger ook los van elkaar opereerden, zijn nu niet meer los van elkaar te zien. Enerzijds heeft virtualisatie hierdoor alles eenvoudiger gemaakt, maar tegelijkertijd zorgt het er ook voor dat je als IT-manager van álle componenten de juiste specialistische kennis moet hebben.

Software Defined Anything voordelen

De IT is op een punt aangekomen waar de complexiteit van het geheel zo groot is geworden dat er behoefte is aan een nieuwe manier van beheer. Met Software Defined wordt de infrastructuur programmeerbaar. Niet de techniek, maar de functionaliteit staat centraal. Een cruciale basis voor IT-afdelingen die steeds meer proactief waarde moeten toevoegen aan de organisatie.

Infrastructuurcomponenten worden aangestuurd op basis van gedefinieerde policies, waardoor de infrastructuur dynamischer en schaalbaarder wordt. Een ander voordeel is dat je ook gemakkelijker kunt overschakelen naar andere alternatieven zonder enorme migratietrajecten.

Software Defined Anything heeft de volgende drie kenmerken:

 • Abstraction
 • Poolen/ Service chaining
 • Automate

Software Defined Anything biedt eindelijk de mogelijkheid om de eindgebruiker centraal te stellen en de infrastructuur in te richten op functionaliteit: het applicatielandschap. Binnen een Software Defined Anything-infrastructuur ligt de focus op functionaliteit, is de configuratie bekend bij de applicatie en wordt de benodigde omgeving automatisch ingericht.

Een mooi voorbeeld van de mogelijkheden die Software Defined Anything biedt, is de Application Centric Infrastructure (ACI) van Cisco. Een netwerk is een middel, geen doel. Het doel is om applicaties optimaal te laten performen. Daarvoor hebben ze connectivity nodig, security, application delivery en soms QoS. Traditionele netwerken stapelen al die diensten, waardoor ze heel complex zijn geworden. ACI denkt vanuit de behoeften van een applicatie, vanuit policies dus. In die policies leg je vast wat een applicatie precies nodig heeft. ACI weerspiegelt Cisco’s visie op hoe je een infrastructuur zou opbouwen als je niet met de erfenis vanuit de jaren ’80 zou kampen.

Informatie SDx.today

Sdx.today is een initiatief van Cisco en Telindus. Telindus en Cisco hebben de handen ineengeslagen om de markt te informeren over wat Software Defined Anything (SDx) voor organisaties kan betekenen. Cisco is al jarenlang één van de belangrijkste strategische partners van Telindus.

De visie van Cisco over SDx is onderscheidend en sluit naadloos aan op die van Telindus. Met de SDx-oplossingen van Cisco kan Telindus haar meerwaarde laten zien aan de klant en proactief meedenken over de optimale inrichting van de IT-infrastructuur.

Cisco en Telindus zijn Partners in SDx.

Start thinking SDx. Today!

Neem contact op

Aanmelden workshop

Security met Software Defined Anything is het antwoord op de steeds complexer wordende beveiliging van de IT-infrastructuur. Niet alleen meer het bewaken van de toegangsdeur, maar ook het detecteren en reageren als hackers toch weten binnen te dringen. Dit vraagt om een nieuwe manier van denken van IT-managers. Lees meer >

Software Defined Networking zet naar verwachting in 2015 echt door. Dit heeft effect op de dagelijkse werkzaamheden van iedere IT-manager. En op zijn budget. Want uit onderzoek van Forrester Research blijkt dat nu slechts 4% van het budget van de CIO over blijft voor innovatie. 73% gaat naar dagelijkse zaken als beheer, stroom en licentiekosten. 23% van het budget wordt apart gezet voor toekomstige investeringen. Zo blijft er weinig ruimte over voor daadwerkelijke vooruitgang. Met Software Defined Networking blijft er groter stuk van de taart over! Lees meer >

Vroeger wist een IT-manager precies wat de groei van data zou zijn de komende jaren. Tegenwoordig is de groei in performance en capaciteit, door ontwikkelingen als VDI, BYOD en Big Data, steeds moeilijker te voorspellen. Maar ook de complexiteit van de huidige storage-oplossingen wordt een probleem. Dit uit zich onder meer in de complexiteit in dagelijkse beheer en migraties. Met Software Defined Storage is het weer mogelijk om aan de eisen van de business te kunnen voldoen. Lees meer >

Binnen een IT-infrastructuur zijn verschillende componenten van elkaar afhankelijk en kunnen alleen in gebruik worden genomen wanneer alle componenten aan elkaar gekoppeld en geconfigureerd zijn.Binnen een traditionele infrastuctuur betekent dit wachten op het beschikbaar komen van afzonderlijke resources. Met Software Defined Infratructure kun je simpel op- en afschalen of hardware componenten vervangen. Je bepaalt zelf de ruimte die je nodig hebt in het datacenter! Lees meer >

SDx: WAAR BEGIN IK

 • Stap 1: Standaardiseren

  Standaardiseren van werkmethoden en -processen.

 • Stap 2:
  Consolideren

  Door de standaardisatie kunnen verschillende oplossingen worden samengevoegd. Denk hierbij aan converged oplossingen om dit te realiseren.

 • Stap 3 : Virtualiseren

  De IT-infrastructuur kan nu omgezet worden naar een Software Defined omgeving.

 • Stap 4: Automatiseren

  Verregaande automatisering van alle handmatige processen en configuraties. Toepassing van Software Defined oplossingen om afzonderlijke processen te kunnen automatiseren.

 • Stap 5:
  Orchestreren

  Alle geautomatiseerde processen bij elkaar brengen zodat deze niet meer afzonderlijk hoeven te worden opgestart, maar in de juiste volgorde om direct tot het gewenste resultaat te komen.

Interesse?
Zet SDx vandaag nog op de agenda!
Neem contact op

Download de whitepaper

TEST JE KENNIS OVER SDx

VRAGEN OVER SDx?